Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

En stark bank nära Dig!

Snapphanebygdens Sparbank är en fristående sparbank i Hässleholm och Osby kommun. Våra kunder består i huvudsak av privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbrukare och föreningar.

Vår styrka är vår lokala närvaro, närheten till beslut och vår personkännedom.
Vi har ingen enskild ägare och bankens vinst stannar i bygden.

 

Aktuellt

Röd fågel i snön

Huhållens ekonomi 2015

Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med stundande nyval och eventuell tilläggsbudget från den nya regeringen kan förutsättningarna ändras under året. Men säkert är att reallönerna ökar och att räntorna är lägre än för ett år sedan. Det innebär att de med ett arbete får det bättre, särskilt de som har bolån får mer kvar i plånboken nästa år. Det ser inte lika ljust ut för pensionärerna enligt den senaste prognosen från Swedbank Privatekonomi.

Låneräntor

Tips inför årsskiftet!

Det är ännu oklart hur hushållens ekonomi kommer att bli 2015. Regeringen antog allisansens budget och nyval är utlyst till mars 2015. Sannolikt kommer man i vårpropositionen återkomma med fler förslag som kan påverka våra plånböcker. Men inför årsskiftet finns det några saker att tänka på, för att undvika en del fallgropar.

Kvinnlig pensionär

Dags att lägga om pensionssparandet

Avdragsrätten för privat pensionssparande minskar kraftigt 2015. För att undvika dubbelbeskattning bör du se över ditt fortsatta sparande.
Riksdagen har beslutat att sänka avdragsrätten för privat pensionssparande från 12 000 till
1 800 kronor 2015. 2016 slopas den helt. För att undvika dubbelbeskattning bör du byta sparform för ditt fortsatta sparande som överstiger 1 800 kronor.

Händer håller i penna och papper

 

Lämna aldrig ut kort- och inloggningsuppgifter

Ibland händer det att Swedbanks och Sparbankernas kunder får mejl, blir uppringda eller blir kontaktade på annat sätt av personer som har utgett sig för att vara från banken. Syftet med dessa mail är att lura av kunderna kortnummer och andra personliga bankuppgifter.

Stäng Skriv ut