Låt oss göra jobbet
Med Indecap Fondval gör du livet enklare. Tillsammans med oss på sparbanken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval.

Mer om Indecap


Vilket fondval passar dig?
Vi har skapat fyra olika fondval som du kan välja mellan beroende på vilken risknivå du önskar och hur lång tid du har kvar till pensionen.

  • Fondval Offensiv har en relativt hög risk och placerar nästan uteslutande på aktiemarknaden.
  • Fondval Bas investerar i på både aktie- och räntemarknaden.
  • Fondval Försiktig placerar merparten på räntemarknaden och har relativt låg risk.
  • Fondval Individuell anpassar risken efter just dig.