Att målspara i en traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill spara enkelt och tryggt. Traditionell kapitalförsäkring är ett långsiktigt sparande på minst 10 år och innebär att på Folksam sköter förvaltningen av dina pengar.

Oavsett hur det går på börsen växer också dina pengar. Bra kapitalförvaltning från vår sida gör att du sannolikt också får återbäring på ditt sparande, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade.