Kapitalunderlaget på investeringssparkontot uppgår till 100 000 kronor år 2017. Eftersom statslåneräntan den 30 november 2017 var 0,49 procent (med tillägg 1 procent blir det 1,49 procent) beräknas schablonbeloppet som 1,49 procent* av kapitalunderlaget =1 490 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 447 kronor för 2018.

*Lägsta möjliga beräkningsfaktor är annars 1,25 procent.