Jag täcker amerikansk ekonomi och Federal Reserve med allt som hör därtill. Jag ansvarar också för svensk inflation och följer utvecklingen av svensk ekonomi både generellt, men även specifikt vad gäller prisförväntningar och prisplaner. Det faller sig således naturligt att ha koll på ränte- och valutamarknaden som är tätt sammankopplade till såväl amerikansk ekonomisk politik som inflation.

Jag brinner för att sätta makrokunskapen i ett sammanhang vilket får mig relevant i kundmötet. Med täta dialoger med kund, medarbetare och media hoppas jag kunna bidra till ett bättre beslutsunderlag och till samhällsdebatten.

Jag började på Swedbank Makroanalys 2013 och har under åren fått god inblick i de allra flesta av våra bevakningsområden. Bland annat har jag tidigare ansvarat för den svenska BNP-processen, prognosticerat svensk finanspolitik och täckt Storbritannien och dess utträde ur EU (Brexit). Jag har även legat mycket nära hushållen och hunnit med ett ”internship” på Swedbank Markets där jag arbetade som Credit Bond Specialist. Innan jag anslöt mig till banken jobbade jag tre år på SEB.

Jag har en dubbelexamen inom nationalekonomi och finans med en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Har även avlagt ett ettårigt program inom Business Administration från Santa Barbara City College, USA.  

Cathrine