Alla barn har rätt till ett tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger och ett liv där det finns möjlighet att gå klart skolan. Tillsammans kan vi ge ännu fler barn en bättre framtid.

Idag verkar Barnfonden i 24 länder runt om i världen och tillsammans med sina samarbetspartners stödjer organisationen cirka 13 miljoner barn och familjer. 

Så här funkar det att vara fadder

/Mikael Sallander Hellman, Barnfonden