Vad går spelet ut på?
Spelet går ut på att bygga fyra högar i stegar (nummerordning) och ”bli av med” samtliga kort på bordet.

Spelplanen
Man lägger upp patiensen genom att placera en vågrät rad med sju rader. Den första högen från vänster ska ha ett öppet kort, sedan följer ett dolt och ett öppet, två dolda och ett öppet, tre dolda och ett öppet, och så vidare tills sista högen har sex stängda kort och ett öppet. Det vill säga, sju rader med som max sju kort i högen längst till höger. Man lägger sedan resterande kort i en hög längst upp till vänster (dessa kort går givetvis bra att placera någo annanstans också, t ex i handen).

Spelets gång
Nu gäller det att antingen plocka upp kort från högen eller flytta kort på spelplanen genom att bygga stegar nedåt. T ex skulle man i exemplet ovan kunna placera den röda damen på kungen och därmed frigöra den ruta damen ligger på. Enbart kungar får placeras på tomma rutor. I de fyra rutorna högst upp till höger ska stegar byggas färgvis (ruter, hjärter, spader och klöver) med essen först.

Olika spelvarianter
Man kan antingen plocka upp ett kort i taget från högen eller ta tre kort åt gången.