Medförsäkringen innebär att flyktingar får ett försäkringsskydd som gäller för bland annat stöld, överfall och brand utan att det medför någon extra kostnad för dig som har din hemförsäkring hos Tre Kronor. I vanliga fall höjs premien när man lägger till fler boende i sitt hem men på grund av rådande situation gör Tre Kronor nu ett undantag och premien påverkas inte.

Så här går det till

  • Kontakta oss och ange namn på de nya personer som du har boende i ditt hem.
  •  Om du lånar ut en separat bostad, till exempel ett fritidshus, till flyktingar utan att bo där själv måste de boende teckna en separat försäkring.
  •  Om bostaden redan är försäkrad hos oss så gäller försäkringen som vanligt även om man lånat ut bostaden till flyktingar.

swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst.