Vi får en del frågor från kunder på grund av den situation som framkommit i Swedbank. Frågorna gäller om, och i så fall hur, denna situation påverkar Snapphanebygdens Sparbank och våra kunder. Vi tycker det är bra att man kontaktar oss om man undrar och vi svarar öppet och ärligt på alla frågor.

Snapphanebygdens sparbank är en helt fristående bank utan ägare. Vårt syfte är att gagna den bygd där vi är verksamma och hjälpa våra kunder att få en bra och hållbar ekonomi.

Vi finansierar oss i huvudsak via våra kunder. Det vill säga det kunderna sätter in hos oss, lånar vi ut lokalt. Det blir som ett lokalt finansiellt kretslopp. Vi är därför inte så beroende av finansiering från Swedbank eller någon annan större bank.

Våra kunders insatta pengar skyddas även av staten genom insättningsgarantin.

Sparande i försäkringar och fonder, som är placerade i Swedbank Robur, är fristående från övriga Swedbank och är skyddade från Swedbanks ekonomi. Robur är ett fondbolag som liksom försäkringsbolag står under egen statlig tillsyn.

Snapphanebygdens sparbanks största beroende av Swedbank är användningen av IT-systemen. Vi ser i dagsläget inte att detta kan påverkas av de aktuella händelserna.

Snapphanebygdens sparbank har funnits i över 150 år. Under alla dessa år har alla beslut fattats lokalt och med sunt förnuft. Vi har hela tiden drivit banken med kundernas bästa för ögonen och vi försöker alltid vara öppna och tydliga i vår kommunikation.

Du som kund kan vara trygg hos oss och vi lovar att vi kommer fortsätta att förvalta dina pengar på ett omsorgsfullt sätt.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor i banken.

Jörgen Borgström VD