Alla är en del av samhället och hur vi agerar påverkar hur samhället kommer se ut för våra barn och barnbarn. Vi på Snapphanebygdens Sparbank försöker dra vårt strå till stacken. Att du är kund hos oss bidrar på så sätt till en ljusare framtid för vår bygd.

Stora delar av 2020 har präglats av Corona. En del har blivit arbetslösa och andra har förlorat sina livsverk. Vissa har blivit sjuka eller t om avlidit i sjukdomen.


Men det är också i de här tiderna som vännen prövas. Finns banken där för mig när jag verkligen behöver det eller bara när det går bra? Vi på Snapphanebygdens Sparbank vill vara en bank som finns där både i med och motgång. Det gäller för alla våra kunder, företag, privatpersoner och föreningar. Vi vill ha en långsiktig relation med alla våra kunder och vi vill tillföra värde i den bygd där just du verkar. Vi är på samma sida och vi vill samma saker. Vårt hjärta klappar för samma föreningar och vi är lika måna som du om att skola, äldreomsorg, föreningsliv och samhället i stort fungerar där vi befinner oss.


2020 har varit ett speciellt år för oss på banken också. Vi har haft mycket kontakt med både företag och privatpersoner som har påverkats negativt av krisen. Vi har stöttat så gott vi har kunnat. Vi har också haft kontakt med ett antal föreningar som drabbats. Vissa har frågat om de ska betala tillbaka sponsringen eftersom de inte har haft någon verksamhet. Givetvis har alla fått behålla sin sponsring. Alla kostnader försvinner ju inte för att verksamheten stannar av.
Men mycket har varit sig likt också. Vi har gett massor med kloka investeringsråd under året. Vi har välkomnat många nya privat- och företagskunder till vår lilla bank.

Vår solcellsanläggning har gett banken miljövänlig el hela sommarhalvåret. Och vi har precis som vanligt haft en praktikant på banken. Vi tar emot praktikanter för att vi tror att det är bra för samhället att ungdomarna får erfarenhet av hur det fungerar på en arbetsplats. En erfarenhet som sen är viktig när de ska ut på arbetsmarknaden och som på sikt faktiskt håller arbetslösheten nere och samhällsekonomin uppe.
Om vi alla drar vårt strå till stacken, så skapar vi tillsammans en ljus framtid. Trots Corona.


Undersökningar visar på att i de trakter där det finns en lokal sparbank, så utvecklas näringslivet/föreningslivet bättre. Vi vill gärna att näringslivet/föreningslivet ska utvecklas bra i vår bygd.
Tack för att du är kund hos oss. Tillsammans gör vi skillnad i samhället.
 

/Jörgen