Viktig information för att erhålla erbjudandet

Informationen som du kan läsa eller ladda ner genom att klicka på Ja nedan (härefter kallat ”Länkmaterialet”) utgör endast en kopia av det tryckta materialet som finns tillgängligt på ditt närmaste Snapphanebygdens Sparbank-kontor i Sverige. Snapphanebygdens Sparbank tar inget ansvar för riktigheten i Länkmaterialet.

 

Länkmaterialet och erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Länkmaterialet får därför inte distribueras till något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. Du är skyldig att informera dig om och följa sådana regler.

 

Snapphanebygdens Sparbank kommer inte heller att tillhandahålla de finansiella instrument som beskrivs i Länkmaterialet om Snapphanebygdens Sparbank anser (utan att Snapphanebygdens Sparbank behöver bevisa det) att tillhandahållandet av de finansiella instrumenten förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i annat land.

 

Tvist rörande erbjudandet eller innehållet i Länkmaterialet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

 

I enlighet med det ovanstående kan Länkmaterialet endast erhållas av personer som har hemvist i Sverige. Om du är bosatt i Sverige och accepterar villkoren ovan klicka på ”JA” nedan. Om du inte är bosatt i Sverige eller om du inte accepterar villkoren klicka på ”AVBRYT” nedan.

Ja            Avbryt