Observera att filerna är stora att ladda ner.

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.

RTS27 Q1 2018  (xml-fil)
RTS27 Q2 2018  ( inget att presentera)
RTS27 Q3 2018  (inget att presentera)
RTS27 Q4 2018 (xml-fil)
RTS27 Q1 2019 (inget att presentera)
RTS27 Q2 2019 (inget att presentera)
RTS27 Q3 2019 (inget att presentera)
RTS27 Q4 2019 (inget att presentera)
RTS27 Q1 2020 (inget att presentera)
RTS27 Q2 2020 (xml-fil)
RTS27 Q3 2020 (xml-fil)
RTS27 Q4 2020 (xml-fil)
RTS27 Q1 2021 (inget att presentera)
RTS27 Q2 2021 (inget att presentera)
RTS27 Q3 2021 (inget att presentera)
RTS27 Q4 2021 (inget att presentera)
RTS27 Q1 2022 (inget att presentera)
RTS27 Q2 2022 (inget att presentera)  
RTS27 Q3 2022 (inget att presentera)  
RTS27 Q4 2022 (inget att presentera)    
RTS27 Q1 2023 (inget att presentera)