Fonderna har liknande karaktär och förvaltning. Men för dig som sparar i Kinafond innebär sammanläggningen en viss skillnad. Den största skillnaden är att Asienfond har en bredare exponering mot länder i Asien som bland annat Sydkorea och Indien. Sammanläggningen innebär ingen skillnad i risknivå eller hållbarhetsnivå och du behåller samma förvaltningsavgift på 1,42 procent.

Det här gäller vid sammanläggningen

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 22 november före klockan 06:00.
  • Order om köp och försäljning av andelar i Kinafond som kommit oss tillhanda efter den 22 november klockan 06:00 behandlas inte förrän måndagen den 28 november och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 28 november öppnas Asienfond för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Kinafond före den 22 november klockan 06:00 kommer dina andelar i fonden automatiskt att föras över till Asienfond. Den 28 november när Asienfond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella regelbundna överföringar i Kinafond ställs automatiskt om till Asienfond.

Mer information om ändringarna finns i kundbrevet.

Mer information

Kundbrev Asienfond
Kundbrev Kinafond
Faktablad
Fondförändringar (swedbank.se)