Skip to content

Aktuella räntor i Snapphanebygdens Sparbank

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

Företag och föreningar 

Konton

Ränta

Företagskonto

Över 250 000 kr               0 %
100 000 kr - 250 000 kr   0 %
Upp till 100 000 kr            0 %

Placeringskonto Företag

Ränta, för närvarande 2,05 %.  (2023-05-04)

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen bryter du avtalet och det tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Aktuell ränta Fasträntekonto

Skogskonto

Räntan är för närvarande 2,95 % på Skogskonto  (2023-05-04)

Penningmarknadskonto

Penningmarknadskonto

Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 3,500 % 3,700 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) 3,330 % 3,480 %
(3) SWB BAS (BARI/BARU) 3,490 % 3,480 %
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning 3,496 %

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.

Inlåningsräntor privat