Hoppa till textinnehållet

Vi hjälper dig gärna!

Skriv din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Dags att söka sponsring

Jönsson Racing

Snapphanebygdens Sparbank värnar om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom att dela ut sponsorstöd på hemmaplan. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.
Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur och ideell verksamhet.

Ansök via vår hemsida eller kom in banken och hämta en ansökningsblankett

Ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 31 oktober 2018. Du får besked i januari 2019. 

Viktigt inför 2019

Vi påminner er om att ni, inför 2019 års ansökan, skickar in en redogörelse för vad 2018 års bidrag använts till och vilken exponering banken fått för summan. Skicka med en kortfattad beskrivning, gärna styrkt med foton.

Till exempel:

 • har summan använts till aktiviteter för föreningens ungdomar
 •  renoveringar
 • projekt
 •  arenasskyltar
 • tryck på matchtröjor/uppvärmingströjor
 •  logotyp på hemsidor, Facebook-sidor, programblad
 • osv osv osv

Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som disponerar föreningens konton m.m. Därför vill vi varje år ha ett nytt protokoll som styrker detta.

Ej komplett ansökan innebär utebliven – eller reducerad - sponsring

Mål med vår sponsring

 • Nå breda grupper i samhället
 •  Resultera i lokal nytta för bygden
 •  Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
 •  Baseras på skrivna avtal
 •  Fördelas mellan kultur, idrott och samhälle

Mervärden för Snapphanebygdens Sparbank

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för oss genom t ex:

 • Att vår logotype finns med i er marknadsföring
 • Att vi har möjlighet att erbjuda information för medlemmar eller motsvarande
 • Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring.
 • Att vi är kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, Bankgirotjänster och dylikt.

Vi sponsrar inte:

 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Förening som ligger vilande eller saknar verksamhet