Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Sponsring

Hushållens ekonomi – student

Här kan du se ett exempel på inkomster och de mest nödvändiga utgifterna för en student boende i studentrum.

Exempel i siffror för en student

Inkomster

Inkomst i kr per månad Belopp
Studielån, 4 veckor* 7 728
Studiebidrag, 4 veckor* 3 362
Bostadsbidrag 1 200
Summa inkomster 12 290
Skatt 0
Disponibel inkomst 12 290

Utgifter

Utgifter i kr per månad Belopp
Hyra studentrum 3 500
Mat**
2 860
Kläder 510
Hygien och hälsa 660
Sport och fritid 650
Studiematerial 900
Övrigt nödvändigt 1 920
Summa utgifter - 11 000

Kvar = 1 290

Posten "Kvar" är det som blir över till övrig konsumtion, nöjen, resor, sparande och bil.
* Summa studiemedel per fyra veckor motsvarar 11 090 kr.
** Lagar all mat hemma. Äter man i stället kårlunch tre gånger i veckan så ökar utgiften med 1 000 kronor.

Så här har vi räknat

Student med studielån, studiebidrag och bostadsbidrag. Bor i studentrum.