Affärsvolymens delindex sjönk från 60,1 till 57,2 i augusti, vilket svarar mot ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till tjänste-PMI. Indexet för planerad affärsvolym dämpades med 3,6 indexenheter och noterades till 63,7 i augusti.

Delindex för orderingång sjönk till 54,3 i augusti från 59,2 i juli. Indexet för orderstockarna sjönk till 48,7 vilket innebär att de krympte. Senast orderstockarna krympte, det vill säga hade ett indextal som var under 50,0, var i april 2016.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 62,8 i augusti från 60,2 i juli. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstaktens kortsiktiga trend mer eller mindre varit stabil sedan i slutet av fjolåret.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)