Vi väntar oss klassisk fördelningspolitik med ökade utgifter för skola, vård och omsorg samt miljö och säkerhet. De tillväxtfrämjande delarna motverkas dock av skattehöjningar för löntagare och företagare. Vi bedömer därför att budgeten ger en svag positiv effekt på tillväxten 2018. Bristen på strukturreformer för att stärka arbets- och bostadsmarknaden samt företagande är dock oroande och bådar inte gott för långsiktig tillväxt.Vi väntar oss klassisk fördelningspolitik med ökade utgifter för skola, vård och omsorg samt miljö och säkerhet. De tillväxtfrämjande delarna motverkas dock av skattehöjningar för löntagare och företagare. Vi bedömer därför att budgeten ger en svag positiv effekt på tillväxten 2018. Bristen på strukturreformer för att stärka arbets- och bostadsmarknaden samt företagande är dock oroande och bådar inte gott för långsiktig tillväxt.

Läs hela analysen och mer makro: Vårbudgeten blir startskottet för valrörelsen

Mer makro (samlingssida)