– Bland de yngre och de med lägre inkomst uppger nästan nio av tio att pensionen inte kommer att räcka eller att det är tveksamt om pensionen kommer att räcka till för det liv de drömmer om som pensionär. De är däremot mer positiva till att jobba lite längre för en högre pension, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Pensionen räcker inte till drömmarna

Över hälften av svenskarna tror dock inte att deras pension kommer att räcka till för det liv de drömmer om och ytterligare en fjärdedel är tveksamma.

– Många tvivlar på att pengarna kommer att räcka till som pensionär. Därför är det viktigt att spara privat till sin pension. Om du börjar spara tidigt kan även mindre avsättningar varje månad växa till en ansenlig summa till den dagen du går i pension, fortsätter Arturo Arques.

Knappt hälften är beredda att jobba mer för 1000 kronor extra i månaden

Var tredje svensk planerar att gå i pension vid 65 års ålder. Fyra av tio kan tänka sig att jobba något år längre om de fick 1 000 kronor mer i pension varje månad.

– Alla kommer inte att kunna pensionera sig vid 65 års ålder och leva resten av livet på en god pension. Det är viktigt att förstå att ett par år extra i arbetslivet kan innebära en klar förbättring av pensionen.

Över hälften av svenskarna sparar privat till sin pension. Av dem kan över en tredjedel tänka sig att använda pengarna till annat om de skulle behöva det.

– Det är inte helt orimligt att anta att män har ett högre sparande och därmed högre frihet att låna av sitt sparande, avslutar Arturo Arques.

Tips:

  • Tänk på att det viktigaste för din pension är att du arbetar - helst heltid.
  • Kontrollera att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig. Om inte, försök få din arbetsgivare att göra det eller kompensera dig med en högre lön.
  • Att arbeta några extra år efter 65 års ålder kan göra stor skillnad på din pension.
  • Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
  • Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt.

Mer information

3 000 personer deltog i undersökningen gjordes i januari 2017.

Ta del av hela pressmeddelandet och läs mer om privatekonomi:

Pensionsanalys – pressmeddelande

Privatekonomi (samlingssida)