Det beror på att utträdet skulle påverka brittiska medborgares rättigheter, de brittiska konstitutionella bestämmelserna skulle ändras och ECA (European Communities Act 1972) – dvs. lagen som en gång gjorde att Storbritannien gick med i dåvarande Europeiska Gemenskapen – saknar tydliga formuleringar för att ministrar ska kunna ansöka om EU-utträde. Vad gäller huruvida de olika riksdelarna (Skottland, Wales, Nordirland och England) ska kunna lägga in sitt veto för ett brittiskt EU-utträde så beslutade domstolen enhälligt att det inte är möjligt. Relationen med EU och andra utrikesfrågor står under den brittiska regeringen och det brittiska parlamentet, inte de decentraliserade institutionerna.

Läs hela snabbkommentaren och mer om makro:

Brexit – Motvinden mojnar inte för Theresa May

Mer om makro