Swedbank Boindex är en mätning över de svenska hushållens marginal när en bostad ska köpas. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. När indexet är över 100 anses hushållen ha råd med sitt bostadsköp.

Boindex steg till 119,2 under det fjärde kvartalet 2017, från 117,5 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Medianpriserna steg med 1 procent för småhus, men sjönk med 5 procent för bostadsrätter. Den stora prisnedgången för bostadsrätter hjälpte till att lyfta indexet, men uppvägdes något av en marginell ränteuppgång på 1 punkt.

Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, kommenterar:
– Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. För bostadsrätter är inbromsningen som kraftigast i de tre storstadsregionerna som alla visat sämre köpkraft än för mindre orter. Slutligen är inbromsningen i Stockholm stad större än för regionen som helhet, vilket faller sig naturligt då vårt index ligger under 100 här. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Mer information

Läs rapporten och mer om Boindex:

Boindex Q4 2017: Sjunkande priser på bostadsrätter gav uppgång i köpkraften (rapporten)

Boindex (samlingssida)