Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Sponsring

Tips inför årsskiftet

Nu är det dags att se över ekonomin inför nästa år. Genom att betala för årets rot- och rutarbeten före årsskiftet och få koll på avdrag, omfördelning av ränteutgifter och kvittningar av aktieaffärer kan du förbättra din ekonomi.

Business woman on her way to a meeting

Rot och rut

När du anlitar ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per år. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om rotavdrag åt dig.

Du kan också få rutavdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och it-utrustning. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, ger däremot inte rätt till avdrag. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till så kallade rutavdrag. Företaget får dra av högst 50 procent av arbetskostnaden på fakturan, dock högst 75 000 kronor per år. Tänk på att rot- och rutavdraget räknas ihop och får tillsammans uppgå till 75 000 kronor per år och privatperson.

I Skatteverkets tjänst ”Rot och rut – mina avdrag” kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året.

Skattereduktion grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Så här mycket kan du dra av för grön teknik

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktionen vid installation av solceller är 20 procent medan du kan få 50 procent av kostnaden för installation av laddningspunkt för elbil och system för lagring av egenproducerad el. Solcellssystemet måste anslutas till elnätet och det får enbart tillföra bostaden el och värme, oavsett var på fastigheten solcellerna placeras. Om det är så att systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av den sammanlagda produktionen vara elproduktion.

Tjänstepension

Tjänstepension är en annan sak att se över inför årsskiftet. Om du vill ändra vem som förvaltar din tjänstepension behöver du göra det före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma förvaltare som i år.

Avdragsrätt för pensionssparande

Anställda som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS). För att ta del av avdraget behöver du betala in på kontot innan årsskiftet.

Avdrag för privat pensionssparande kan göras med upp till 35 procent av inkomsten, upp till högst 10 prisbasbelopp (525 000 kr år 2023). För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller IPS.

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan också göra avdrag för ditt privata pensionssparande.

Kvitta vinster på värdepapper mot förluster

Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster för att på så sätt minska skatten, om sparandet inte är i ett Investeringssparkonto (ISK). Om du har sålt värdepapper, till exempel aktier och fonder, med vinst under 2023 och även sålt innehav med förlust görs en skattemässig justering som minskar skatten du ska betala. Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så om du planerar att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

När du sparar på Investeringssparkonto (ISK) beskattas du utifrån en schablonintäkt som grundas på ditt innehav och det du har satt in. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Fördela om räntebetalningarna

Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Det går även bra att ändra i samband med att man deklarerar.

Tänk på att avdragsrätten för ränteutgifter över 100 000 kronor är 21 procent. Har ni så höga ränteutgifter kan ni spara många tusenlappar genom att fördela om räntebetalningarna.  

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift

Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera senare.

Begränsningsregeln innebär att en skattereduktion beräknas genom följande formel: Fastighetsavgiften – spärrbeloppet = skattereduktion för fastighetsavgift Spärrbeloppet = 4 procent av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna, dock lägst 3 585 kr för inkomståret 2023.

Studiemedel

Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel.

Läs på csn.se hur stora inkomster, så kallat fribelopp, du får ha utan att studiemedlen minskas.Fribeloppet beror på hur många veckor du studerar med studiemedel eller studiestöd och om du ansökt om studiemedel för hel- eller deltidsstudier. För den som till exempel studerar heltid i 26 veckor med studiemedel har ett fribelopp på 71 174 kronor.

Skattereduktion för gåvor

Du kan få skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet, högst 3 000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år. Minsta summa per gåvotillfälle är 200 kronor och totalt minst 2 000 kronor på ett år för att få skattereduktion. Villkor och godkända gåvomottagare finns på skatteverket.se

Många läste också

  • Rot och rut – så funkar det!

    Vill du anlita professionell hjälp för städning eller trädgårdsarbete? Eller låta proffs renovera ditt badrum? Här är allt du behöver veta när det gäller rot- och rutavdrag!

    Bra att veta om rot och rut
  • Låna till renovering? Alternativen och tipsen

    Att låna till en renovering kan ibland vara nödvändigt, och det finns några saker som är bra att tänka på. Här är några tips att ha i åtanke innan du sätter igång.

    Att låna till en renovering