OBS!
Glöm inte att skicka in en kopia på aktuellt årsmötesprotokoll/konstituerande protokoll samt redogörelse för 2019-års sponsring via mejl till