OBS!
Glöm inte att skicka in:

  •  kopia på aktuellt årsmötesprotokoll/konstituerande protokoll  För dig som föreningskund
  • redogörelse för 2023-års sponsring

via mejl till christin.wallin@snapphanebygdenssparbank.se