OBS!
Glöm inte att skicka in:

  •  kopia på aktuellt årsmötesprotokoll/konstituerande protokoll  För dig som föreningskund
  • redogörelse för 2020-års sponsring
  • underlag i form av resultaträkning per 30 september 2019 och 30 sept 2020 i det fall ni anser er ha haft ett markant försämrat resultat på grund av covid-19

    via mejl till