Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Snapphanebygdens Sparbank till arvingarna.

Uppdrag om värdepappersförsäljning för dödsbo innan årsskiftet

Sista datum: 9/12

Arvskiftesuppdrag där värdepapper/fonder ska säljas behöver inkomma till Arvskiftesgruppen senast 9/12 för att värdepappren ska hinna säljas innan årsskiftet.

 

För att ärendet ska vara inscannat i Arvskiftesgruppens ärendehanteringssystem, senast 9/12, måste ärendet skickas in i början av december. Detta då det går igenom både postgång och inscanning innan det är synligt i systemen.

 

Resterande delar av uppdraget utförs enligt turordning utifrån när ärendet inkom. Kötiden hos Arvskiftesgruppen är just nu cirka 8 veckor.

Illustration: Tips

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet -  checklistor och blanketter

Alla arvskiften hanteras av en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. Här kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp. 

  1. Dödsbodelägare - ensam eller flera

  2. Boutredningsman

Har du frågor?

Behöver du hjälp med hur du fyller i blanketterna? Eller har du redan skickat in ditt ärende och har frågor om det?

Ring bankens växel 0451 - 77 56 60

 

Behöver du hjälp av en jurist med bouppteckning och arvskifte? Kontakta Familjens Jurist.

Juridisk hjälp på kontor eller online.