Hoppa till textinnehållet

Så mycket kostar det att ha barn

Dad with two sons playing with surfboard in the water.

Blöjor, vagn, mat, kläder och fritidsaktiviteter. Barn gör dig rik på kärlek och upplevelser, men de innebär också utgifter – omkring 1,4 miljoner kronor per barn fram till 19-årsdagen. Barnbidraget täcker en knapp femtedel men det finns andra sätt att få pengarna att räcka till. Här är ekonomens bästa tips.

De flesta som är föräldrar eller väntar barn är nog medvetna om att barn kostar pengar, men många vet kanske inte hur mycket uppväxten kostar totalt. Faktum är att ett barn kostar omkring 1,4 miljoner kronor från födseln till den dagen de fyller 19 år, enligt beräkningar över det mest nödvändiga, gjorda av Swedbank och sparbankerna. Drar man av barnbidraget blir kostnaden 1,1 miljoner kronor fram till 19-årsdagen. I beräkningarna ingår nödvändiga kostnader som mat, kläder, fritidsintressen, månadspeng, utrustning i hemmet, kostnad för större bostad, barnomsorg och föräldraledighet. Om hushållet behöver köpa en större bil tillkommer ytterligare 100 000 – 200 000 kronor och om man inte har bil från början och behöver köpa en blir kostnaden ännu högre.

– Det kan vara bra att vara medveten om vad det faktiskt kostar att ha barn. Om man är förberedd är det enklare att få pengarna att räcka till det som är nödvändigt, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Störst påverkan på ekonomin har bebisar eftersom en förälder då tar ut föräldraledighet och inkomsten blir lägre. Till nyfödda behövs också saker som barnvagn och bilbarnstol som kostar mycket pengar att köpa. Det första levnadsåret kostar ett barn omkring 115 000 kronor. Med åldern ökar kostnaderna för mat, kläder, fritidsintressen och vecko- eller månadspeng. En tioåring kostar 71 000 kronor och en artonåring 91 000 kronor per år.

- Med barn ökar ansvaret, även för ekonomin. Att göra en budget över inkomster och utgifter är en bra början att få kontroll på sin ekonomi. Sedan får man vara beredd på att det kan bli några år då man inte har lika mycket pengar att spendera som innan man hade barn, menar Madelén Falkenhäll.

Hon tipsar om att införskaffa eller spara till saker som vagn och andra lite dyrare saker som behövs barnets första år redan innan barnet föds och inkomsten blir lägre.

– Och allt måste inte vara nytt. Man kan måla om möbler eller låna saker av varandra, till exempel barnvagn.

Hur kan man göra för att få ihop ekonomin om det är knapert?

– Ett barn kostar ju vad det kostar, för många familjer är barnbidraget ett nödvändigt tillskott som får ekonomin att gå ihop. Men man kan också spara pengar genom att köpa begagnat och att till exempel ärva kläder från syskon eller andra.

Det är bra att försöka hålla kvar sitt eget sparande även när man får barn, i den mån det är möjligt, och att även ha ett separat sparande för barnen i det fall ekonomin tillåter det.

– Man kan välja att spara i förälderns namn* och då har föräldern full makt över pengarna. Eller så sparar man i barnens namn och då blir pengarna tillgängliga för barnet den dagen hen fyller 18 år, avslutar Madelén.

*Beroende på vilken sparform man valt, och hur familjesituationen ser ut, kan man behöva skriva testamente eller göra sitt barn till förmånstagare för att säkerställa att de sparade pengarna går till barnet om man som förälder skulle avlida, eller om man är omgift och sedan skiljer sig. Om man sparar i förälders namn är det också viktigt att känna till att pengarna inte är fredade om föräldern hamnar på obestånd.

FAKTA: Kostnad för barn i olika åldrar

Ålder
Utan barnbidrag
Efter barnbidrag
0 115 000 100 000
1 66 000 51 000
2 66 000 51 000
3 65 000 50 000
4 65 000 50 000
5 66 000 51 000
6 60 000 45 000
7 69 000
54 000
8 69 000
54 000
9 69 000
54 000
10 71 000
56 000
11 68 000
53 000
12 71 000
56 000
13 71 000
56 000
14 74 000
59 000
15 81 000
66 000
16 85 000
73 000
17 90 000
77 000
18 91 000
78 000
SUMMA 1 400 000
1 100 000

Siffrorna är utifrån Swedbank och sparbankernas beräkningar över vad barn kostar 2018. Kostnaden inkluderar nödvändiga kostnader som mat och kläder, fritidsintressen, månadspeng, utrustning till hemmet, kostnad för större bostad, barnomsorg och föräldraledighet med mera.